Amatyala

Umfuniselo wokususwa kombala

Iikhemikhali zokunyanga amanzi

Uvavanyo lweLindle likaMasipala

Uvavanyo lwePapermaking Amanzi amdaka